เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบอาหารกลางวัน
และนมพร้อมดื่ม เพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) ณ อาคารผู้ป่วยพิเศษชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงพยาบาลปัตตานี