เลือกหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ราย นางยุพรัตน์ วรรณยะลา บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 9 บ้านซำต้อง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 6,000 บาท พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่มรายละ 2 ผืน เพื่อช่วยเหลือเป็นเบื้องต้น.