เลือกหน้า

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม นายชิ้น บุษย์ศรีเจริญ อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 66/4
หมู่ที่ 5 ตำบล เกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผู้สูงอายุพิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาข้างขวาอ่อนแรง เพราะป่วยด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก และโรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 82 ปี ซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรง โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 28 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือ