เลือกหน้า

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม นายเรือง อินท่าเสาร์ อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 77/2
หมู่ที่ 4 ตำบล เกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ สร้างที่อยู่อาศัยและให้อยู่บนที่ดิน
ของตนเอง นายเรืองมีสุขภาพไม่แข็งแรง หลังงอ หูหนัก เดินไม่ค่อยไหว ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือ