เลือกหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย  แบบใหม่ ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ฯ ขึ้น ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ LIVE ผ่านเฟซบุ๊กเพจ : Thai Red Cross Society   -โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสภากาชาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี