เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี รับมอบผ้ามัสลิน
ที่มีสัญลักษณ์สภากาชาดไทยจาก นายสุพิพัฒน์ อนุราช ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีได้ขอความร่วมมือ ดำเนินการ
จัดหาบุคลากร และจิตอาสาร่วมจัดเตรียมผ้า และอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19
ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) ตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด ณ สถานสงเคราะห์เด็ก
ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบอาหารว่าง (อัลมอนต์และถั่วอบกรอบ)
จำนวน ๖ ลัง และนมกล่องพร้อมดื่มโฟร์โมสท์ จำนวน ๒๐ ลัง (๙๖๐ กล่อง) ให้สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี และเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ จำนวน ๑๔๒ คน