เลือกหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางนภาภรณ์ เมฆฉิม นางศรินยา มณีกรรณ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่” ผ่านออนไลน์ระบบ Zoom
ร่วมแชร์เรื่องราวของการเป็น “อาสาสมัคร” ของผู้แทนศิลปินดารา ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผ่าน LIVE ทางเฟชบุ๊กเพจ : Thai Red Cross Society โดยมี นายอภิชาต ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธาน กล่าวเปิดงาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร