เลือกหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ราย นางสวน คำมุงคุณ อายุ  54  ปี ผู้ป่วยติดเตียง  มีโรคประจำตัวเส้นเลือดสมองตีบและความดันโลหิตสูง มีอาการแขนและขาอ่อนแรง 2 ข้าง รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนละ 800 บาท  ไม่ได้ประกอบอาชีพ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ หลานสาวและมีญาติช่วยเหลือดูแล โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะโนดน้อย อสม. อพม. ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 37  หมู่ที่ 5  ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร