เลือกหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ และนางสาวกาญจนา ยินดีสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง ภายในเขตพื้นที่อำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง