เลือกหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางวาสิฎฐี  ทวีสิงห์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปฏิบัติภารกิจด้านสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับผู้นำท้องที่ เยี่ยมและมอบสิ่งของใช้จำเป็นผู้ป่วยติดเตียง รายนางบัวใหล  มงมาตร บ้านเลขที่ 9 ม.11 ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน