เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบผ้าฝ้ายมัสลิน
และอุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 500 ชุด ให้แก่ นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
เพื่อให้คณะบุคลากร และจิตอาสา ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี อำเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานีโดยมีเป้าหมายตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี