เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus
(COVID-19), อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์อัลมอนต์และถั่วอบกรอบ) และชุดยาสามัญประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนแจกจ่ายประชาชนผู้กักตัว ณ โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์ฟื้นฟู สู้โรคโควิด จังหวัดปัตตานี (สำนักงานบริหารเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตานี) ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) โดยมี นายแพทย์รุซตา สาและ
ศัลยแพทย์โรงพยาบาลปัตตานี และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมรับมอบทั้งนี้ โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์ฟื้นฟู สู้โรคโควิด จังหวัดปัตตานี ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่
14 เมษายน 2563 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการรักษา สังเกตอาการ ผู้ปวยติดเชื้อ โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยมาก โดยแยกจากผู้ป่วยอื่น
ที่ทำการรักษาในโรงพยาบาลปกติ