เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหน้ากากผ้าอนามัยแบบผ้า จำนวน 50 ชิ้น, แอลกอฮอล์ แฮนด์สเปรย์ Ethyl Alcohol 80%
จำนวน 2 แกลลอน และยาสามัญประจําบ้าน จำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนแจกจ่ายประชาชนผู้กักตัว
ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยมี
ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี และอาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมรับมอบ