เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้กักตัว
ในพื้นที่อำเภอยะรัง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ได้มอบข้าวกล่อง และอาหารทานเล่น (ผลิตภัณฑ์อัลมอนต์และถั่วอบกรอบ) เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอยะรัง
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19)