เลือกหน้า

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน ในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 หลังคาเรือน ดังนี้1. นายสังวร ศรีแก้ว บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ2. นายเหมียน วรรรคุณ บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง3. นายจิต วรรณเอี่ยม บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง4. นางทองคำ โพธิวรรณ บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่5. นายอมรเทพ ลิ้มบุญยประเสริฐ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่โดยมี นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมด้วย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และข้าวสาร รายละ 1 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย