เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นำหน้ากากแบบผ้า
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) จำนวน 200 ชิ้น มอบให้ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์
และสามเณรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี