เลือกหน้า

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายอำเภอบ้านนาสาร นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยปลัดอำเภอบ้านนาสารกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลควนศรี  ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือให้กำลังใจ
แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นายอรุณ พุดสาม อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565  ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในการนี้
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร ได้มอบถุงยังชีพ 1 ถุงและ เป็นตัวแทนของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน
10,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในเบื้องต้น