เลือกหน้า

วันที่  31 มกราคม 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอแม่สอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า “ไฟมาป่าหมดไป เราร่วมใจ ไม่เผาป่า” พร้อมมอบ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 50 ชุด แก่ประชนชนผู้ประสบภัยหนาว ณ บ้านขุนห้วยสัมป่อย หมู่ที่ 5 ตำบล
ด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก