เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 เมษายน 2563  นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางอรทัย แก้วประดิษฐ์ ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานีนำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) จำนวน 400 ชิ้น แจกจ่ายประชาชนชาวปัตตานี
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ขอความร่วมมือพี่น้อง
ประชาชนชาวปัตตานีสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นกิจวัตร หมั่นล้างมือให้สะอาด รวมทั้งการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่นๆในสังคม (Social Distancing
หรือการเว้นระยะทางสังคม) รวมถึงการลดการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19)