เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์สำหรับการใช้งานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนายอนุชา ฤทธิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ปัตตานี
ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ ณ โถงหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี (อาคาร 2) อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สำหรับ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
จากแอลกอฮอล์ที่นำมาบริจาคในวันนี้เป็นแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ ๗๒ เปอร์เซนต์ บรรจุในแกลลอน 30 ลิตร ใช้สำหรับฉีดพ่นทำความสะอาดมือ ทำความ
สะอาดพื้นผิว ลดการสะสมของแบคทีเรียและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยจะมอบต่อให้กับสถานพยาบาลต่างๆผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจำนวน 2,000 ลิตร
และใช้ในการปฏิบัติงานของจังหวัด จำนวน 500 ลิตร