เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค) ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 30 ชุด
ให้กับ อ.เชียงคาน อ.ด่านซ้าย อ.นาด้วง อ.ปากชม อ.ผาขาว อ.ภูหลวง อ.เมืองเลย อ.วังสะพุง อ.หนองหิน และ อ.เอราวัณ เพื่อมอบให้ความช่วยเหลือผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน
ที่อาศัยอยู่บ้าน หลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ /กรุงเทพฯ /จังหวัดเขตปริมณฑล และจังหวัดอื่น ในช่วงระยะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับ
ผลกระทบ ทำให้มีปัญหาด้านการครองชีพ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว