เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหน้ากากอนามัย
ให้นายอำเภอนาด้วง จำนวน 300 ชิ้น เพื่อแจกให้กับผู้บริจาคโลหิต และนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ในเขต
พื้นที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย