เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย ที่ปรึกษา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมรับมอบเงิน
เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้กับศูนย์รักษาโรคโควิด-19 (โรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาล
อำเภอวังสะพุง) ซึ่งมีภาคเอกชน มูลนิธิ ผู้มีจิตสาธารณกุศลมอบให้ ดังนี้
1.เจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื้อบุญมี ผู้นำทางวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย และคณะ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวนเงิน 450,000 บาท
2.มูลนิธิหลวงปู่คำดี ปภาโส, หลวงพ่อสีน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ จำนวนเงิน 13,000 บาท
3.มูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเลย มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ จำนวนเงิน 10,000 บาท
4.ร้านรอบรู้วิทยา มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ จำนวนเงิน 100,000 บาท
รวมเงินที่ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 573,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเลย
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน