เลือกหน้า

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย
นางศุภลักษณ์ พรมสินธุรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมลงพื้นที่เยี่ยม
และให้กำลังใจครอบครัวนางแสน ยอดหอม อายุ 48 ปีบ้านเลขที่ 41 ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาดอำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565   เวลา 08:30 น.ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของ นางแสนฯซึ่งพักอาศัยอยู่กับครอบครัว มีอาชีพรับซื้อของเก่าโดยเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติแต่ไม่มีผู้ใด
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับสาเหตุนั้นอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 10,000 บาทพร้อมด้วยถุงยังชีพ 1 ถุง และน้ำดื่ม 1 แพ็คเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ในการนี้ นายประเสริฐ บุญประสพ
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย พนักงานเทศบาล  
และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมในการลงพื้นที่ ในครั้งนี้ด้วย