เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 
13 จังหวัดตาก เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมรับบริจาคโลหิตในวันที่ เมษายน 2563 ณ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13
จังหวัดตาก