เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 52 ราย คิดเป็นโลหิต 18,200 ซีซี
โดยมี พลตรีเศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต เป็นนายทหารและทหารที่ผ่านการตรวจวัดไข้
จากโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราชทุกคน ก่อนที่จะมาบริจาคโลหิต ซึ่งการดำเนินการ จะมีการป้องกันตั้งแต่จุดลงทะเบียนจนสิ้นสุดการบริจาคโลหิต
โดยทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย จุดลงทะเบียน ทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน จุดที่นั่งรอมีระยะห่าง ตามที่จังหวัดพะเยาและคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดพะเยากำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่รับบริจาคโลหิต

กับผู้มาบริจาคโลหิตให้มีความปลอดภัยทุกคน