เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ณ วัดเก่าบ่อ อำเภอหัวตะพาน ยอดผู้บริจาค 59 ราย  ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้แจกหน้ากาก
อนามัยให้กับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 54 ชิ้น