เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์​สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นางสาวประภัสรา ศรีทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
พร้อมเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ​ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้บริจาคโลหิต จำนวน ทั้งสิ้น 80 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 60 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 24,000 ซีซี. ครั้งนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ หลังตรวจราชการในพื้นที่ ได้เข้าให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต พร้อมมอบใบประกาศและเข็มที่ระลึกให้กับ
ผู้บริจาคโลหิตด้วย (forbidden) เนื่องด้วยสถานการณ์​การแพร่เชื้อ ของ ไวรัสโคโรน่า COVID-19​ ระบาดในประเทศไทย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เริ่ม 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้
1) คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ให้งด!! ออกปฏิบัติงาน
2) ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบคัดกรองก่อนร่วมปฏิบัติงานทุกครั้ง
3) ผู้ออกปฏิบัติงานต้องใส่หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
4) ผู้ออกปฏิบัติงานต้องล้างมือบ่อย ๆ หรือสวมถุงมือยาง งดการสัมผัสใบหน้า ปาก จมูก ตนเอง
5) ในกรณีร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้ผู้บริจาคเปลี่ยนพลาสเตอร์ด้วยตนเอง งด!! การสัมผัสกับผู้บริจาค