เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 เมษายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ถวายหน้ากากอนามัย (ผ้า) จำนวน 200 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ จำนวน 3,000 มล. ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี สำหรับแจกจ่าย
ให้กับพระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ของวัด และประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล ตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี