เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 เมษายน 2563 ไปรษณีย์อำนาจเจริญ มอบซองใส่หน้ากากอนามัย จำนวน 8,000  ซอง ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เผื่อแจกให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ แจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป