เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 2 เมษายน 2563 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน จำนวน 186 ชิ้น ให้แก่สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายหมวดโทชัชวาลย์ หัสดี ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1 เป็นผู้รับมอบ และมอบหมายให้ที่ปรึกษา
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำอำเภอศรีมหาโพธิ นำหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน จำนวน 400 ชิ้น มอบให้อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อนำไป
แจกจ่ายให้ผู้ยากไร้ โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ เป็นผู้รับมอบ