เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 เมษายน 2563  นายพิบูลย์​ หัตถกิจ​โกศล ​ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี /ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  หน.สนง.ปภ.จ.ปจ. ผู้แทน กอ.รมน.จ.ปจ. นอ.นาดี และผู้บริหาร อปท. ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบหน้ากากผ้าของเหล่ากาขาดจังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่ จนท.ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อ.นาดี พร้อมทั้งตรวจการแจกจ่าย
หน้ากากอนามัยจาก มท. สำหรับบุคคล 4 กลุ่ม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทั่วถึง