เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดมเทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 89 ราย ได้โลหิตจำนวน 70 ราย/ยูนิต คิดเป็น 31,500 ซีซี  แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
จากนางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมบริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 100 ชิ้น เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้