เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 1 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และทำ Face Shield ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับ เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และประชาชน เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส