เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 31 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและทำ Face Shield ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับ เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) และประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส