เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 เมษายน 2563  นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ และแจกหน้ากาก
อนามัยให้กับผู้มาบริจาคโลหิต โดยให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้ารับการรับบริจาตโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 56 ยูนิต

Tags: เลย