เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย
หอการค้าจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย และอำเภอเมืองเลย ร่วมจัดทำ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และ Face Shield Mask พร้อมสนับสนุนเงินในการจัดทำดังกล่าว
ให้กับหอการค้าจังหวัดเลย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนจังหวัดเลย ที่ขาดแคลน และผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส เพื่อเป็นการป้องกัน
และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย