เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบเครื่องถุงอุปโภค บริโภค จำนวน 193 ถุง ให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย ลมกรรโชกแรง พัดบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่ตำบลบุฮม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี นายอภินันต์ สุวรรณโค ผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคาน ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

 

Tags: เลย