เลือกหน้า

วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 6 แพ็ค ให้กับผู้แทนศูนย์ประสานงานจิตอาสาสภากาชาดไทย ประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา สำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้พิการในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ราย นายทยากร นราธรวัฒนชัย หมู่ 4 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้พิการติดเตียงที่มีฐานะยากจน