เลือกหน้า

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลชอนสมบูรณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบุ ลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ราย นางสาวจำปี ชิณหงส์ อายุ 51 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ 6 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงได้มอบ เครื่องอุปโภค-บริโภค และถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น