เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
พร้อมด้วย นายเทวา ปัญญาบุญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 15 ราย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ได้มอบเงิน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต ในพื้นที่
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา