เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางกรรณิกา สุริยะวงค์
และนางมาลี ถนอมสินทรัพย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมดัวย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ราย และมอบแว่นตาตามโครงการสร้างโลกสดใส ให้กับผู้สูงวัย จำนวน 180 ราย ณ โรงเรียนห้วยบง
ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี