เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดศรีสะเกษที่ 2 การกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  สนง.จังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผลิตหน้ากาก
ผ้ามัสลินและFace shield เพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
ภายใต้การอำนวยการของนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ