เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ คนไข้รวมถึงประชาชนที่มารับการรักษา
ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา นายบุญธรรม มิ่งแก้ว
สาธารณสุขอำเภอไชยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และพยาบาลจากโรงพยาบาลไชยาเป็นตัวแทนรับมอบฯ โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าว
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพออีกทั้งเป็นการ
ป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีเพราะหน้ากากอนามัยนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19)