เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอรอุมา ต้อยแก้ว ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายพงษ์ศักดิ์ นวลจริง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย นายชูชัย อุมศรีโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน
ในหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางกาญจนี มุ่งใหม่ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 11
ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากบ้านประสบอัคคีภัย โดย นางกาญจนี มุ่งใหม่ มีอาชีพทำสวน
และมีสมาชิกภายในบ้านพักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 14:00 น. ได้เกิดเหตุ
เพลิงไหม้บ้านพัก ทำให้ทรัพย์สินภายในบ้าน ได้รับความเสียหายทั้งหมดสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
รวมถึงได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 70 ชิ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย