เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 82 ราย ได้โลหิตจำนวน 62 ราย/ยูนิต คิดเป็น 27,900 ซีซี
แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย และอุทิศร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมบริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 200 ชิ้น เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้