เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ
อำเภอเชียงคาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม ออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุวาตภัย ลมกรรโชกแรงพัดบ้านเรือนของราษฎรได้รับ
ความเสียหาย ในเขตพื้นที่บ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมมอบเครื่องถุงอุปโภค บริโภค จำนวน 20 ถุง เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่ผู้ประสบวาตภัยดังกล่าว

Tags: เลย