เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ถวายหน้ากากอนามัย (ผ้า) จำนวน 1,200 ชิ้น แก่พระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี สำหรับแจกจ่ายให้กับ
พระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ของวัด และประชาชน และมอบหน้ากากอนามัย (ผ้า) จำนวน 100 ชิ้น แก่นายอำเภอบ้านหมี่ สำหรับแจกจ่าย
ให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายละเอียด ดังนี้
1) ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  จำนวน 100 ชิ้น
2) วัดโพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองฯ  จำนวน 100 ชิ้น
3) วัดโพธิระหัต ต.บางขันหมาก อ.เมืองฯ จำนวน 100 ชิ้น
4) วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองฯ  จำนวน 100 ชิ้น
5) วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมืองฯจำนวน 100 ชิ้น
6) วัดพระนางจามเทวี ต.บางขันหมาก อ.เมืองฯจำนวน 100 ชิ้น
7) วัดศรีรัตนคีรี(วัดเขาแก้ว) ต.ท่าศาลา อ.เมือง จำนวน 100 ชิ้น
8) วัดทุ่งสิงห์โต ต.เขาพระงาม อ.เมืองฯ จำนวน 100 ชิ้น
9) วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล ต.เขาพระงาม อ.เมืองฯ จำนวน 100 ชิ้น
10) วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมืองฯ  จำนวน 300 ชิ้น
11) วัดป่าธรรมโสภณ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองฯ จำนวน 100 ชิ้น