เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส  COVID-19