เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี